Integritetspolicy

Integritetspolicy för SharpMedia

Välkommen till SharpMedia. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig

SharpMedia, (Organisationsnummer: 9404186695), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

GDPR efterlevnad

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att vi endast behandlar personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Vi samlar in personuppgifter för specifika, uttryckligt angivna och legitima ändamål och kommer inte att behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Berättigat intresse

I vissa situationer behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen, såsom att förbättra våra tjänster, informera om våra erbjudanden eller för att skydda våra rättsliga intressen.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Cookies hjälper oss att förstå hur du använder vår webbplats och möjliggör förbättringar i användarvänlighet och funktionalitet. Du kan när som helst justera dina cookie-inställningar i din webbläsare för att blockera eller ta bort cookies.

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, begära radering eller begränsning av behandling och att invända mot behandlingen. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på vår kontaktadress.

Samtycke och säkerhet

Genom att använda våra tjänster samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust och missbruk.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post på kontakt@sharpmedia.se.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Learn how we helped 100 top brands gain success